dinsdag 30 juli 2013

29 juli / 1: Het Afscheid

Op zondagavond in Auberge Le Romarin in Valgorge staat de ganse avond in het teken van het nakende afscheid van twee van onze vrienden Lorejasse die morgen Noordwaarts richting de heimat trekken. Zelfs de weergoden hebben duidelijk moeite met die opsplitsing en ontbinden al hun duivels: bliksemschichten verlichten de bergwanden waartussen daverende donderslagen lang nagalmen. Het licht valt om de haverklap uit in de Auberge en het smalle weggetje ervoor verandert in een beek. Op de 'oever' aan hun tafel aan het venster genieten de Lorejasse van hun Laatste Avondmaal (samen).

Na het avondeten wordt het gezellig samenzijn verdergezet. Samen met patron Pascal zakken we lang en stevig door; niemand wil afsluiten en de laatste nacht in. En dus is diezelfde nacht meer dan half voorbij als de sluizen voor de schijnbaar eindeloze stromen Calvados, Cognac, Duvel, Wijn en Rosé finaal dichtgaan. De meeste Lorejasse herinneren zich 's anderendaags van de allerlaatste afzakkertjes niets meer - en patron Pascal al evenmin ;-)'s Anderendaags zijn de oogjes even klein als de respectievelijke hartjes en de ontbijttafel is gedekt met een laken stilte. Er wordt getreuzeld, gezucht en uitgesteld. Maar uiteindelijk voltrekt zich het onvermijdelijke: Bart en Willy trekken Noordwaarts terwijl Danny, Hugo en Herman Zuidwaarts de Cevennen in trekken ...

Adios Amigos - tot het weerzien over enkele weken.

Take Care!

We gaan jullie missen - We Do Already ...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten